Aj v tomto školskom roku máme pre vás pripravenú bohatú ponuku záujmových útvarov na voľný  čas pre malých i veľkých. Opäť pre vás otvárame nízkoprahový klub PAMPÚCH a pripravujeme mnoho zaujímavých aktivít, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Prehľad činnosti záujmových útvarov a prenájmov priestorov (aktualizované k 1.3.2016)


OCEŇOVANIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV OKRESU PRIEVIDZA

18. mája 2016 zorganizovalo naše centrum slávnostné podujatie pre žiakov základných  škôl a osemročných gymnázií nášho regiónu v rámci vyhodnotenia okresných kôl olympiád a vedomostných súťaží šk. roka 2015/2016, kam boli pozvaní všetci víťazi a postupujúci žiaci, pedagógovia, rodičia ako aj spolužiaci. V rámci vyhodnotenia boli oceňovaní najúspešnejší žiaci, ktorí v okresných kolách Dejepisnej, Geografickej, Fyzikálnej, Chemickej, Biologickej, Matematickej olympiády, Okresného kola Pytagoriády a okresného kola Európy v škole (literárna, výtvarná a multimediálna časť) získali prevé tri miesta. Ceny a diplomy odovzdali hostia Mgr. Tibor Bélik za OÚ – Odbor školstva Trenčín s krajskou pôsobnosťou, p. Helena Dadíková – poslankyňa mestského zastupiteľstva, Ing. Branislav Bucák – poslanec mestského zastupiteľstva, Ing. Beáta Jelačičová – metodik pre školy a školské zariadenia a Mgr. Miriam Bencová – riaditeľka CVČ Spektrum.

   V tomto školskom roku sa do vedomostných súťaží a olympiád z okresu Prievidza zapojilo 1 038 žiakov. Niektorí si svoje ocenenie prevzali ihneď po ukončení súťaže napr. recitárori alebo speváci, 119 žiakov a 10 kolektívov si muselo počkať až na tento deň. Nedá nám nespomenúť aspoň niektorých z tých, ktorí sa zúčastnili viacerých vedomostných súťaží s výborným umiestnením napr. Ján Plachý zo ZŠ Mariánska Prievidza (Pytagoriáda – 3. miesto, Dejepisná – 1. miesto, Geografická 2. miesto a Matematická olympiáda – 3. až 4. miesto), Dominik Foltán zo ZŠ Rastislavova Prievidza (Dejepisná olympiáda 2. miesto, Chemická  1. miesto a Geografická 2. miesto). V dvoch súťažiach boli úspešní napr. zo ZŠ Mariánska Prievidza Dário Mikuš,Tabita Mikušová, ZŠ Rastislavova Juraj Pastierik, Bianca Zoe Bieliková, Jakub Kunovský z Piaristického gymnázia, či Marián Zeman zo ZŠ Mierové námestie Handlová alebo Andrej Kavka zo ZŠ Nedožery – Brezany. Zablahoželať však treba všetkým, ktorí sa zúčastnili okresných vedomostných a predmetových súťaží, čím reprezentovali nie len svoju školu, obec, či mesto, ale predovšetkým sami seba. Už dnes sa tešíme na spoluprácu s pedagógmi a želáme im veľa úspechov pri ďalšej mravenčej práci s talentovanými žiakmi, rodičom ďakujeme za podporu svojich ratolestí a tým trpezlivým a zanieteným prajeme v ďalšom ročníku veľa, veľa úspechov.

autori fotografií: Miroslav Holec, Dagmar Valková


 • 02 Holec Miroslav
 • 06 Valková Dagmar
 • 09 Holec Miroslav
 • 12 Holec Miroslav
 • 14 Holec Miroslav
 • 19 Valková Dagmar
 • 22 Valková Dagmar
 • 24 Valková Dagmar
 • 25 Valková Dagmar
 • 26 Valková Dagmar
 • 29 Valková Dagmar
 • 30 Valková Dagmar
 

 


 

                                           

        V  dňoch  29. apríla  až 1. mája  CVČ Spektrum
       Prievidza usporiadalo svetový pohár v raketovom 
       modelárstve

 
 
                        PRIEVIDZA CUP 2016

 
                                                 Viac   TU         

  
 

                                                                 ĎALŠÍ ÚSPECH FOTOGRAFOV V ZAHRANIČÍ

Členovia fotoklubu Junior sa zúčastnili súťaže na tému Voda v Českej republike. Súťaž organizuje Schola humanitas v Litvínove. Škola je zameraná na ekologickú výchovu, prípravu odborníkov z oblasti ekológie, ochrany prírody. Pri príležitosti Dňa vody organizuje medzinárodnú súťaž na tému „VODA“. Naši mladí fotoamatéri sa jej zúčastňujú už 5 rokov. V tomto ročníku získala Barborka Bařinová 2.miesto v kategórii žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ na fotografiu „VODNÍ  UFÓNI“. Srdečne blahoželáme!
SÚŤAŽ PRE MLADÝCH MODERÁTOROV


Tento rok vyhlasujeme už 3. ročník súťaže Mladý moderátor. Ak si chceš vyskúšať ako by Ti to šlo, pozri si ako bude súťaž prebiehať, vyplň prihlášku, odošli na adresu centra a vyskúšaj... 

Propozície súťaže... klik

Prihláška do súťaže... klikMORENA 2016

20. marca sa členovia folklórneho súboru Malý Vtáčnik, Senior Vtáčnik a Detská ľudová hudba zúčastnili podujatia Morena 2016. Spolu sa tejto aktivity zúčastnilo viac ako 100 členov záujmového útvaru pôsobiacom pri našom Centre. • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 


SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV

Ako každý rok, aj teraz sme mesiac marec venovali súťaži školských časopisov ZŠ nášho okresu. Do súťaže sa zapojilo celkom 6 časopisov, takže porota sa mohla zodpovedne venovať každému časopisu a veru sme sa riadne zapotili, nakoľko úroveň časopisov je už veľmi vysoká. Privítali sme aj nováčika, časopis zo ZŠ Rastislavovej. Redakčné rady mali ešte jednu úlohu – odprezentovať svoj časopis. Tu sme sa naozaj pobavili a ľutujeme, že nehodnotíme aj túto časť súťaže. Deti zo ZŠ Dobšinského by istotne odchádzali s prvenstvom.

Konečný verdikt poroty znel takto: 1. miesto a titul „Zlaté pero riaditeľky CVČ“ získal časopis Belanský školníček zo ZŠ a MŠ Valaská Belá. Ostatné prihlásené časopisy „Mäkké F“ zo ZŠ Rastislavovej, „Zrkadielko“ zo ZŠ a MŠ Ráztočno, „Dobši“ zo ZŠ Dobšinského, „E – školáčik“ zo SZŠ Prievidza, „Po zvonení“ zo ZŠ Malonecpalská skončili na 2. mieste. Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa deťom venujú a pomáhajú im pri tvorbe časopisov. Víťazovi srdečne blahoželáme! • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 


PRÁZDNINOVÉ VŠELIČO...

                                                                  Pre mladších žiakov: od 7.30 do 17.00 hod v priestoroch centra                                                  

PONDELOK: Tvorivé dielne, knižnica, spoločenské hry

UTOROK: Súťaživé hry, plaváreň, Fotoklub, tanečné hry

STREDA: Regionálne kultúrne centrum - papierové veľkonočné pletenie, loptové hry, strelba zo vzduchovky

ŠTVRTOK: Spoločenské hry, návšteva filmového rozprávkového predstavenia

PIATOK: ZOO kútik, florbal, zostrojenie rakety, simulátor riadenia...

Pre starších žiakov a mládež: od 9.00 - 17.00 hod v priestoroch centra

Pondelok - Piatok: Nízkoprahový klub "Pampúch"

Pondelok, Streda, Piatok: Výlety s Fotoklubom Junior

Viac informácií nájdete na našej stránke v časti "Jarné prázdniny".

Takto sme robili fotky...

 • DSCN0870
 • DSCN0872
 • DSCN0877
 • DSCN0888
 

...a takto sme plávali.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Boli sme na tvorivých dielňach k Veľkej noci, navštívili sme kino, zvieratká v MiniZOO, púšťali sme modely lietadiel, rakety...

 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 


Pamätnica J. Strečanského

V sobotu 26. februára 2016 sa v obci Poluvsie konala spevácka súťaž v sólospevoch ľudovej piesne. Zúčastnili sa jej a členovia Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik. Sprevádzala ich vedúca súboru p. E. Hrbíková, p. L. Vaňová - hlasová pedagogička a hudobne ich sprevádzali Mgr. art. J. Strmenský a J. Pós. Vo veľkej konkurencii boli úspešní Matej Michalec - Laureát v 2. kategórii a Paulínka Michalcová, ktorá získala Cenu poroty vo 4. kategórii. Blahoželáme!

 • Emka Kralikova
 • Jurko Kollar
 • Maťo preberá cenu laureáta
 • Veronika Lenhartová
 


 ŠTVORLÍSTOK - výsledky 3. kola (spevácka časť)

 

1. miesto: Samuel Gavliak, Kristína Turcelová

2. miesto: Enrigue Billa, Lenka Jánošíková, Michaela Dedíková, Michaela Hečková, Sofia Lujza Janovová

3. miesto: Sára Andrisáková, Lukáš Loch

ZŠ energetikov a ZŠ Ul. P. J. Šafárika získala 10 bodov, ostatné zúčastnené školy 9 bodov. Blahoželáme!


 • 20160217_140507
 • 20160217_140514
 • 20160217_140517
 • 20160217_140550
  


VALENFEST 2016

  Celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne sa aj tento rok konala v RKC Prievidza. Tento rok sa jej zúčastnilo 18 súťažiacich, rozdelených do dvoch kategórií. Viac informácií nájdete tu Priebeh a výsledky.

1. kategória: 1. miesto - Valentína Vlková

                     2. miesto - Victoria Poliaková

                     3. miesto - Romana Smolková, Samuel Gavliak

2. kategória: 1. miesto - Jakub Bagin

                     2. miesto - Emma Gatialová, Soňa Matkovčiková

                     3. miesto - nebolo udelené

Cenu primátorky mesta Prievidza si odniesla Lucia Svetláková. Srdečne blahoželáme!

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 


FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD

      V utorok 9. februára 2016 sa folklórny súbor Vtáčnik zúčastnil na fašiangovom sprievode mestom Prievidza. Sprievod kráčal z Námestia slobody až ku kultúrnemu domu v Necpaloch. V úvodnom programe pred pochovaním basy vystúpili Malý Vtáčnik so Senior Vtáčnikom a s ľudovou hudbou Senior Vtáčnika a Malého Vtáčnika.
 

{gallery}uploads/45/gallery2{/gallery