MIESTO PRE VÁŠ VOĽNÝ ČAS

- pravidelná záujmová činnosť
- príležitostné akcie pre malých i veľkých
- mestské a pobytové tábory
- kurzy, tvorivé dielne, kluby
- MINI ZOO
- prenájom telocviční a iných priestorov

 
                           Vitajte na stránkach CVČ Spektrum v Prievidzi.
   

       Vyhlásenie mesta Prievidza k budúcnosti CVČ.       TU
       Príspevky od zákonných zástupcov detí a od dospelých na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v  CVČ     TU             
      VZN 96/08   
                  
 

Aj v tomto školskom roku máme pre Vás pripravenú bohatú ponuku záujmových útvarov na voľný čas pre malých i veľkých. Okrem tradičných záujmových útvarov máme pre Vás pripravené aj novinky, ako:  mladý moderátor, RC pilot klub...a veľa ďaľších. Opäť pre Vás otvárame nízkoprahový klub PAMPÚCH a mnoho zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

 facebook

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenechanie nebytových priestorov do nájmu v zmysle uznesenia MsZ č. 378/13 zo dňa 09.10.2013 - nebytový priestor v budove CVČ Spektrum,

Zverejnené: 15.10. 2013

                     MÁME MAJSTERKU EURÓPY   info   TU


  Podporte našu činnosť s deťmi a mládežou Vašími 2 %

         potvrdenie o zaplatení dane 

         vyhlásenie  

       viac info   TU 

   Ďakujeme za podporu - RZ pri CVČ Spektrum Prievidza

 


  Úspech  modelárov - info    TU


                                                    JÚN 2014


10.6.2014  Fórum detí a mládeže mesta Prievidza - 9,00 hod, CVČ Spektrum

13.6. 2014 O Šípovej Ruženke - repríza detského ľudového muzkálu - 10,00 hod, KASS

13.6. 2014  Mladý moderátor -  8.00 RKC Prievidza        info     TU

14.6. 2014 O Šípovej Ruženke - 17,00 KASS

20.6. 2014 Šanca pre každého  -  Deň športu - Námestie slobody, 9,30 hod

28.6. 2014 O Šípovej Ruženke - Lesopark, 21,00 hod

 

                                      

MÁJ 2014


17.5. 2014 Mestské dni - prezentácia CVČ - od 10,00 hod, Námestie slobody

22. - 25. 5. 2014 Bambiriáda 2014 - prezentácia detí a mládeže mesta Prievidza v Šumperku

28.5. 2014 Vyhodnotenie olympiád a súťaží v okrese Prievidza - KD Necpaly, 10,00 hod

                                      APRÍL 2014

6.4.  2014  Vynášanie Moreny - 15,00 hod, MINI GOLF Prievidza

11.4. 2014 O zlaté pero riaditeľky CVČ - vyhodnotenie školských časopisov - 13,00 hod CVČ

12.4. 2014 Nominačná súťaž raketových modelárov - 8,00 hod, Koš

15.4. 2014 OK Biologia E - ZŠ Dobšinského, PD, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

17.4. 2014 Otvorená klubovňa PAMPUCH: 9,00 - 17,00

22.4. 2014 Otvorená klubovňa PAMPÚCH: 9,00 - 17,00

23.4. 2014  Moderátorská generálka - EKOROK, 13,00 - 15,00 CVČ Spektrum

25.4. 2014 EKOROK s Nestlé Slovensko -  Námestie slobody, 10,00 hod

26.4. 2014 Prievidza objetívom a perom fotoamatéra - 9.00 CVČ   info a prihláška

29.4. 2014  Ok Slávik Slovenska - CVČ Spektrum PD, prezentácia 8,30 - 9,00


                                                MAREC 2014

 6.3. 2014  OK Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - 8,00 - 8,30 prezentácia, CVČ Spektrum

 8. 3. 2014   1. výstava morčiat v Prievidzi - CVČ Spektrum Pd. 8.00 - 17.00 -      plagát

14.3. 2014   OK Fyzikálna olympiáda E - 7,00-7,30 prezentácia, ZŠ Rastislavova, PD

14.3. 2014   Fórum detí a mládeže - 9,00 hod, CVČ Spektrum, PD 

18.3. 2014   OK Pytagoriáda -  3-4-5 - 8,00-8,30 hod, CVČ Spektrum, PD

19.3. 2014   OK Pytagoriáda - 6-7-8 - 8,00-8,30 hod, CVČ Spektrum, Prievidza

26.3. 2014   OK Hviezdoslavov Kubín - 8,00-8,30 prezentácia, CVČ Spektrum, PD

27.3. 2014   OK Chémia D - prezentácia 8,00-8,30 hod, ZŠ Rastislavova, PD


                                          FEBRUÁR 2014

5.  2. 2014 OK Biológia C  - ZŠ Dobšinského, PD, prezentácia 8,00 - 8,30
6.  2. 2014 OK Geografickej olympiády . CVČ Spektrum PD, prezentácia 8,00 - 8.30
11.2. 2014 OK dejepisnej olympiády C,D,E -  CVČ Spektrum PD, prezentácia 8,00 - 8,30
14.2. 2014 ValentFest - RKC Prievidza
- propozície a prihláška     TU , 
pokyny pre súťažiacich
                        Diváci môžu prísť podporiť spevácke talenty o 14.00, vstup voľný

Pozor zmena termínu:
Spevácke kolo Štvorlístka bude 12.2.2014 v CVČ Spektrum o 13.00
                                

                                            JANUÁR 2014    
11.1. 2014 Putovný pohár riaditeľky CVČ - karate súťaž, CVČ, 10,00 hod
15.1. 2014 OK anglický jazyk
- ZŠ Malonecpalská, 8,00 hod
14.1. 2014 Stretnutie komisie OK MO - CVČ Spektrum, 14,00 hod
  
22.1. 2014 OK Matematika Z9 - ZŠ Rastislavova, 8,00 hod
23.1. 2014 OK nemecký jazyk - CVČ Spektrum, 8,00 hod
29.1. 2014 OK Šaliansky Maťko - CVČ Spektrum,8,00 hod
  
              

DECEMBER 2013
 3. 12. 2013  Technická olympiáda - ZŠ Energetikov, PD, prezebtácia do 8,30
 3. 12. 2013  Mikulášsky bedmint. turnaj o pohar Reifeisen banky - CV)C. 14.00
 4. 12. 2013  My POP STAR - finále - Trenčín, Dom armády, 10.00 hod
11. 12. 2013 Štvorlístok - tanečné kolo, CVČ, 13.00 hod
13.12. 2013  Olympiáda v slov. jazyku a literatúre - CVČ, prezebtácia do 8,30
15.12. 2013  Vianoce pre zvieratká - Lesopark - kolkáreň, 9,45 hod viac info
18.12. 2013 Vianočný koncert "Od Ondreja do Vianoc" - KaSS, 9.00,,hod a 11,00 hod
20.12. 2013 Vianočný koncert "Od Ondreja do Vianoc"- KaSS, 9.00 hod a 11.00 hod
21.12. 2013 Vianočný koncert "Od Ondreja do Vianoc" - KaSS, 15.00 hod a 18.00 hod
 

                                  NOVEMBER 2013


6.11. 2013   II. mládežnícka konferencia "SME V TOM SPOLU" - 9,00 hod KASS PD
6.11. 2013   Vernisáž výstavy PRIZMA  - 17,00 hod - Galéria RKC Prievidza
                  (vystavujú aj členovia Fotoklubu JUNIOR)
20.11. 2013  Fotografický výlet: Bratislava - "MESIAC FOTOGRAFIE" - ide sa vlakom
                  (záujemcovia hláste sa u p. Malichovej 0907 892 385) 
22.11. 2013  Workshop ku školským časopisom - CVČ Spektrum 14.00

                                     OKTÓBER 2013

2.10. 2013 - ZÚ strelecký - otvorenie - viac info TU
5.10. 2013 - Šarkanšou  - viac info  TU
16.10. 2013 Štvorlístok - 13,00 hod, CVČ
25.10.2013 - Pop-Star -  10.00. CVČ Spektrum - prihláška  viac info TU  a TU
28.10. 2013  Porada predsedov vedomostných a zaujmovo-umeleckých súťaží - 14.00 hod, CVČ
29-30.10.2013 - Strigônský zlet - 17.00 CVČ Spektrum - info  TU       prihláška


                                            SEPTEMBER 2013

Nábory do záujmových útvarov - navštívte nás a vyberte si z našej bohatej ponuky voľnočasových činností

Vystrieľané popoludnie - viac info TU
 
18. 9. 2013    Fórum detí a mládeže mesta Prievidza - 9.00 hod, CVČ
20. 9. 2013    Deň s mládežou - Poznaj iných , poznáš sám seba - 9,30 hod - Námestie slobody
24.9. 2013    Stretnutie s najmladšou europoslankyňou Katarínou Neveďalovou - 14.00, zasadačka CVČ
27 - 28. 9. 2013   Sústredenie dobrovoľníkov - CVČ Spektrum

                                       

.povedali...natočili...napísali o nás ...