Aj v tomto školskom roku máme pre vás pripravenú bohatú ponuku záujmových útvarov na voľný  čas pre malých i veľkých. Opäť pre vás otvárame nízkoprahový klub PAMPÚCH a pripravujeme mnoho zaujímavých aktivít, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Prehľad činnosti záujmových útvarov a prenájmov priestorov (aktualizované k 1.3.2016)


FOTOmaratón 2016
                      V pondelok 20.6.2016 pripravil fotoklub Junior zaujímavý fotomaratón "Horná Nitra objektívom a perom mladých". Zapojilo sa 8 škôl z Prievidze, další účastníci boli z Bojnic, Lehoty pod Vtáčnikom a Oslian. Spolu cca 80 mladých fotoamatérov. Ich ciéľom bolo zaujmavým spôsobom zachytit každodenný život vo svojom bydlisku, a zároveň o tom napísať krátkú reportáž. Výsledky budú zverejnené v útorok 28. 06. 2016 od 17 hodiny v Dome kultúry v Prievidzi. Týmto vás súčasne pozývame na vernisáž výstavy.

p. Magda Malichová, Ing. M. Holec a všetci mladí fotoamatéri - účastníci fotomaratónu

                 
 • DSCN4383
 • IMG_0729
 • IMG_5733


Športujú žiaci a študenti z celého regiónu Hornej Nitry (výsledky za celý rok)

V školskom roku 2015/2016 sa do športových súťaží zapojilo 35 základných a 8 stredných škôl z celého okresu Prievidza. Najviac škôl sa zapojilo do týchto súťaží:

ZŠ: florbal (23 škôl), cezpoľný beh a malý futbal (25 škôl), atletika (28 škôl)

SŠ: futbal (90 študentov), florbal (122 študentov), volejbal (99 študentov)

Zo základných škôl boli najúspešnejší:

  1. miesto - ZŠ S. Chalupku (84 bodov)

2. miesto - ZŠ Nitrianske Rudno (63 bodov)

3. miesto - ZŠ Školská Handlová (58 bodov)

                                                             Víťazom srdečne blahoželáme...                        

Výsledky ZŠ      Výsledky SŠ


Deň športu - Posolstvo k Olympijským hrám RIO 2016

V utorok 14. júna ožilo Námestie slobody športom. Mesto Prievidza, CVČ Spektrum, Olympijský klub, Fórum detí a mládeže, Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ a KaSS Prievidza, pripravili pre malých a veľkých obyvateľov mesta deň plný zábavy, športu a pohybu. Tretí ročník podujatia „Deň športu“ sa bude niesol v duchu letných Olympijských hier „Rio 2016“. Začal sa slávnostným príchodom a privítaním olympijskej štafety. Tento celosvetový sviatok športu sme oslávili ako ináč - pohybom. Na námestí boli pre všetkých pripravené rôzne vystúpenia a ukážky športových klubov a organizácií, napr. karate, korfbal, raketoví modelári, netradičné športy, futbal, zápasníci, hokejisti a veľa iných. • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Pavlovič Tomáš (24)
 • Čurná Agáta (10)Mladý moderátor

Okresná súťaž s týmto názvom sa konala 8.6.2016 v RKC Prievidza za účasti 11 detí, 6 v kategórii 4.-6. ročník ZŠ a 5 v kategórii 7.-9. ročník ZŠ

Porota v zložení Katarína Vráblová, Katarína Súkeníková – predseda poroty, Richard Perniš a Eva Némethová sa po štyroch súťažných kolách rozhodla takto:

 

 V mladšej kategórii získala

1. - miesto Lenka Jánošíková, - ZŠ Malonecpalská, Prievidza

2. - miesto Marián Weiss, - ZŠ Školská, Handlová

3. - miesto Klaudia Horňáková,  - ZŠ Malonecpalská Prievidza

 

V staršej kategórii bolo poradie takéto

1. miesto Juraj Šuňal,  -ZŠ Mariánska Prievidza

2. miesto Dário Mikuš, - ZŠ Mariánska Prievidza

3. miesto Tamara Kaplánová, - ZŠ Školská Handlová


Koncoročná strelecká súťaž

Konala sa 8.6.2016 vo veľkej telocvični CVČ Spektrum Prievidza. Zúčastnilo sa 14 detí v troch vekových kategóriách. 

Prvá kategória 8 – 11 roční :

1. miesto - Matej Lehocký, - 170 bodov

2. miesto - Adam Rückschloss ,- 136 bodov

3. miesto - Adam Janíček - 94 bodov

mimoriadne 3. miesto Branko Bucák – najmladší súťažiaci -  82 bodov

 

Druhá kategória 11 – 13 roční

1. miesto - Kristína Škrovanová - 162 bodov

2. miesto - Adam Svitek - 125 bodov

3. miesto - Lenka Mečiarová  - 124 bodov

 

Tretia kategória 14 – 15 roční

1. miesto - Sonny Snadík - 182 bodov

2. miesto - Radovan Huba - 174 bodov

3. miesto - Filip Štefkovič  - 161 bodov

Vďaka sponzorom rodinke Bucákovej a rodinke Lehockej deti dostali bohatú a chutnú odmenu.

 • IMG_20160608_144545
 • IMG_20160608_151833
 • IMG_20160608_162355
 • IMG_20160608_162529


 Štvorlístok – výtvarné kolo

1. miesto - Klaudia Kvašaiova

               - Liliana Matejková .- ZŠ Dobšinského

2. miesto - ZŠ Malonecpalská

              - ZŠ Šafárika

              - ZŠ Mariánska

3. miesto - ZŠ S. Chalupku

 


spevácke kolo

1. miesto - Samuel Gavliak – ZŠ Šafárika

              - Kristína Turcelová – ZŠ Energetikov

2. miesto - Michaela Hečková

              - Enrique Billa

              - Lenka Jánošíková

              - Michaela Dedíková

              - Sofia Lujza Janovová

3. miesto - Sára Andrisáková

              - Lukáš Loch


Tanečné kolo

1. miesto - ZŠ Dobšinského

              - ZŠ Energetikov

2. miesto - ZŠ Mariánska

3. miesto - ZŠ Šafárika

              - ZŠ Malonecpalská

 

Literárne kolo

1. miesto  – Veronika Plachá a Paťka Turčanová – ZŠ Mariánska

               - Laura Lacková a Lenka Jánošíková – ZŠ Malonecpalská

2. miesto - Michaela Hečková a Ema Mokrášová – ZŠ Dobšinského

               - Radovan Kiaba a Ema Mišíková – ZŠ Šafárika

3. miesto - Ivan Holík a Bianka Štorcelová


OCEŇOVANIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV OKRESU PRIEVIDZA   

18. mája 2016 zorganizovalo naše centrum slávnostné podujatie pre žiakov základných  škôl a osemročných gymnázií nášho regiónu v rámci vyhodnotenia okresných kôl olympiád a vedomostných súťaží šk. roka 2015/2016, kam boli pozvaní všetci víťazi a postupujúci žiaci, pedagógovia, rodičia ako aj spolužiaci. V rámci vyhodnotenia boli oceňovaní najúspešnejší žiaci, ktorí v okresných kolách Dejepisnej, Geografickej, Fyzikálnej, Chemickej, Biologickej, Matematickej olympiády, Okresného kola Pytagoriády a okresného kola Európy v škole (literárna, výtvarná a multimediálna časť) získali prevé tri miesta. Ceny a diplomy odovzdali hostia Mgr. Tibor Bélik za OÚ – Odbor školstva Trenčín s krajskou pôsobnosťou, p. Helena Dadíková – poslankyňa mestského zastupiteľstva, Ing. Branislav Bucák – poslanec mestského zastupiteľstva, Ing. Beáta Jelačičová – metodik pre školy a školské zariadenia a Mgr. Miriam Bencová – riaditeľka CVČ Spektrum.

   V tomto školskom roku sa do vedomostných súťaží a olympiád z okresu Prievidza zapojilo 1 038 žiakov. Niektorí si svoje ocenenie prevzali ihneď po ukončení súťaže napr. recitárori alebo speváci, 119 žiakov a 10 kolektívov si muselo počkať až na tento deň. Nedá nám nespomenúť aspoň niektorých z tých, ktorí sa zúčastnili viacerých vedomostných súťaží s výborným umiestnením napr. Ján Plachý zo ZŠ Mariánska Prievidza (Pytagoriáda – 3. miesto, Dejepisná – 1. miesto, Geografická 2. miesto a Matematická olympiáda – 3. až 4. miesto), Dominik Foltán zo ZŠ Rastislavova Prievidza (Dejepisná olympiáda 2. miesto, Chemická  1. miesto a Geografická 2. miesto). V dvoch súťažiach boli úspešní napr. zo ZŠ Mariánska Prievidza Dário Mikuš,Tabita Mikušová, ZŠ Rastislavova Juraj Pastierik, Bianca Zoe Bieliková, Jakub Kunovský z Piaristického gymnázia, či Marián Zeman zo ZŠ Mierové námestie Handlová alebo Andrej Kavka zo ZŠ Nedožery – Brezany. Zablahoželať však treba všetkým, ktorí sa zúčastnili okresných vedomostných a predmetových súťaží, čím reprezentovali nie len svoju školu, obec, či mesto, ale predovšetkým sami seba. Už dnes sa tešíme na spoluprácu s pedagógmi a želáme im veľa úspechov pri ďalšej mravenčej práci s talentovanými žiakmi, rodičom ďakujeme za podporu svojich ratolestí a tým trpezlivým a zanieteným prajeme v ďalšom ročníku veľa, veľa úspechov.

autori fotografií: Miroslav Holec, Dagmar Valková


 • 02 Holec Miroslav
 • 06 Valková Dagmar
 • 09 Holec Miroslav
 • 12 Holec Miroslav
 • 14 Holec Miroslav
 • 19 Valková Dagmar
 • 22 Valková Dagmar
 • 24 Valková Dagmar
 • 25 Valková Dagmar
 • 26 Valková Dagmar
 • 29 Valková Dagmar
 • 30 Valková Dagmar
 

 


 

                                           

        V  dňoch  29. apríla  až 1. mája  CVČ Spektrum
       Prievidza usporiadalo svetový pohár v raketovom 
       modelárstve

 
 
                        PRIEVIDZA CUP 2016

 
                                                 Viac   TU         

  
 

                                                                 ĎALŠÍ ÚSPECH FOTOGRAFOV V ZAHRANIČÍ

Členovia fotoklubu Junior sa zúčastnili súťaže na tému Voda v Českej republike. Súťaž organizuje Schola humanitas v Litvínove. Škola je zameraná na ekologickú výchovu, prípravu odborníkov z oblasti ekológie, ochrany prírody. Pri príležitosti Dňa vody organizuje medzinárodnú súťaž na tému „VODA“. Naši mladí fotoamatéri sa jej zúčastňujú už 5 rokov. V tomto ročníku získala Barborka Bařinová 2.miesto v kategórii žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ na fotografiu „VODNÍ  UFÓNI“. Srdečne blahoželáme!
SÚŤAŽ PRE MLADÝCH MODERÁTOROV


Tento rok vyhlasujeme už 3. ročník súťaže Mladý moderátor. Ak si chceš vyskúšať ako by Ti to šlo, pozri si ako bude súťaž prebiehať, vyplň prihlášku, odošli na adresu centra a vyskúšaj... 

Propozície súťaže... klik

Prihláška do súťaže... klikMORENA 2016

20. marca sa členovia folklórneho súboru Malý Vtáčnik, Senior Vtáčnik a Detská ľudová hudba zúčastnili podujatia Morena 2016. Spolu sa tejto aktivity zúčastnilo viac ako 100 členov záujmového útvaru pôsobiacom pri našom Centre. • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Pavlovič Tomáš (24)
 • Čurná Agáta (10)
 


SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV

Ako každý rok, aj teraz sme mesiac marec venovali súťaži školských časopisov ZŠ nášho okresu. Do súťaže sa zapojilo celkom 6 časopisov, takže porota sa mohla zodpovedne venovať každému časopisu a veru sme sa riadne zapotili, nakoľko úroveň časopisov je už veľmi vysoká. Privítali sme aj nováčika, časopis zo ZŠ Rastislavovej. Redakčné rady mali ešte jednu úlohu – odprezentovať svoj časopis. Tu sme sa naozaj pobavili a ľutujeme, že nehodnotíme aj túto časť súťaže. Deti zo ZŠ Dobšinského by istotne odchádzali s prvenstvom.

Konečný verdikt poroty znel takto: 1. miesto a titul „Zlaté pero riaditeľky CVČ“ získal časopis Belanský školníček zo ZŠ a MŠ Valaská Belá. Ostatné prihlásené časopisy „Mäkké F“ zo ZŠ Rastislavovej, „Zrkadielko“ zo ZŠ a MŠ Ráztočno, „Dobši“ zo ZŠ Dobšinského, „E – školáčik“ zo SZŠ Prievidza, „Po zvonení“ zo ZŠ Malonecpalská skončili na 2. mieste. Veľké poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa deťom venujú a pomáhajú im pri tvorbe časopisov. Víťazovi srdečne blahoželáme! • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 


PRÁZDNINOVÉ VŠELIČO...

                                                                  Pre mladších žiakov: od 7.30 do 17.00 hod v priestoroch centra                                                  

PONDELOK: Tvorivé dielne, knižnica, spoločenské hry

UTOROK: Súťaživé hry, plaváreň, Fotoklub, tanečné hry

STREDA: Regionálne kultúrne centrum - papierové veľkonočné pletenie, loptové hry, strelba zo vzduchovky

ŠTVRTOK: Spoločenské hry, návšteva filmového rozprávkového predstavenia

PIATOK: ZOO kútik, florbal, zostrojenie rakety, simulátor riadenia...

Pre starších žiakov a mládež: od 9.00 - 17.00 hod v priestoroch centra

Pondelok - Piatok: Nízkoprahový klub "Pampúch"

Pondelok, Streda, Piatok: Výlety s Fotoklubom Junior

Viac informácií nájdete na našej stránke v časti "Jarné prázdniny".

Takto sme robili fotky...

 • DSCN0870
 • DSCN0872
 • DSCN0877
 • DSCN0888
 

...a takto sme plávali.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 

Boli sme na tvorivých dielňach k Veľkej noci, navštívili sme kino, zvieratká v MiniZOO, púšťali sme modely lietadiel, rakety...

 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 


Pamätnica J. Strečanského

V sobotu 26. februára 2016 sa v obci Poluvsie konala spevácka súťaž v sólospevoch ľudovej piesne. Zúčastnili sa jej a členovia Detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik. Sprevádzala ich vedúca súboru p. E. Hrbíková, p. L. Vaňová - hlasová pedagogička a hudobne ich sprevádzali Mgr. art. J. Strmenský a J. Pós. Vo veľkej konkurencii boli úspešní Matej Michalec - Laureát v 2. kategórii a Paulínka Michalcová, ktorá získala Cenu poroty vo 4. kategórii. Blahoželáme!

 • Emka Kralikova
 • Jurko Kollar
 • Maťo preberá cenu laureáta
 • Veronika Lenhartová
 


 ŠTVORLÍSTOK - výsledky 3. kola (spevácka časť)

 

1. miesto: Samuel Gavliak, Kristína Turcelová

2. miesto: Enrigue Billa, Lenka Jánošíková, Michaela Dedíková, Michaela Hečková, Sofia Lujza Janovová

3. miesto: Sára Andrisáková, Lukáš Loch

ZŠ energetikov a ZŠ Ul. P. J. Šafárika získala 10 bodov, ostatné zúčastnené školy 9 bodov. Blahoželáme!


 • 20160217_140507
 • 20160217_140514
 • 20160217_140517
 • 20160217_140550