MIESTO PRE VÁŠ VOĽNÝ ČAS

- pravidelná záujmová činnosť
- príležitostné akcie pre malých i veľkých
- mestské a pobytové tábory
- kurzy, tvorivé dielne, kluby
- MINI ZOO
- prenájom telocviční a iných priestorov

 
                           Vitajte na stránkach CVČ Spektrum v Prievidzi.
   

       
       Príspevky od zákonných zástupcov detí a od dospelých na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v  CVČ     TU             
        VZN 96/08   
                  
 

Aj v tomto školskom roku máme pre Vás pripravenú bohatú ponuku záujmových útvarov na voľný čas pre malých i veľkých. Okrem tradičných záujmových útvarov máme pre Vás pripravené aj novinky, ako:  mladý moderátor, RC pilot klub...a veľa ďaľších. Opäť pre Vás otvárame nízkoprahový klub PAMPÚCH a mnoho zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

 facebook               

  


                         Simon Bolfa Majster Európy 2015       -   viac info:      TU


 

 

                                        JÚN 2015

19.6. - 2015 - Okresné kolo MLADÝ MODERÁTOR pre žiakov ZŠ - Prihlásiť na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      do 17.6.2015

20.6. 2015 Strelecká súťaž - 8,00 hod, CVČ Spektrum, propozície

25.6. 2015 Deň športu - 9,30 hod , Námestie slobody

                                                   

                                                                MÁJ 2015

1. - 3. 5. 2015 Svetový pohár raketových modelárov Prievidza Cup 2015

                                 Plagát s programom

                                        Pozvánka - youtube      

7.5. 2015 OK Slávik Slovenska - CVČ PD, prezentácia:9,00 - 9,30 hod  

14.5. 2015 OK Biologia D - ZŠ Dobšinského, prezentácia: 8,00 - 8,30 hiod    

16.5. 2015 Šperkárska dielnička - 10,00 hod, CVČ Spektrum, pre malých aj pre veľkých

                                                 Príspevok na materiál: 2 € 

20.5. 2015 Vyhodnotenie vedomostných súťaží a olympiád - 10.00 hod, KD Necpaly  

30.5. 2015 Detská jašenica - oslavy MDD - 13,00 areál CVČ Spektrum                         

                                     APRÍL 2015

1.4. 2015 Zlaté pero 2015 - vyhodnotenie - RKC Prievidza, 13,00 hod

1. - 2. 4.  Stretnutie dobrovoľníkov - CVČ Spektrum

4.4. 2015  Veľkonočný šachový turnaj - CVČ Spektrum, prezentácia od 9,00

7.4. 2015  Klubovňa PAMPÚCH - otvorená od 9,00 do 17,00 hid

8.4. 2015 OK matematika Z6-Z7-Z8 - ZŠ Rastislavova, PD, prezentácia: 8,00 - 8,30 hiod

9.4. 2015 OK Biologia E - CVČ Bánovce nad Bebravou

22.4. 2015  4.kolo Štvorlístka - literárna časť - CVČ Spekrtum 13.00.  Info   TU

                                           vyhodnotenie


                  

                                        MAREC 2015 

3.3. 2015 OK Rozprávkové vretienko - CVČ Spektrum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

8.3. 2015 PRINCESS CUP - súťaž - moderná gymnastika - Cita Arena, 10,00 hod

10.3. 2015 OK Hviezdoslavov Kubín - poézia - CVČ Spektrum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

11.3. 2015 OK Hviezdoslavov Kubín - próza - CVČ Spektrum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

16.3. 2015 OK Pytagoriáda 3-4-5 - CVČ Spektrum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

17.3. 2015 OK Pytagoriáda 6-7-8 - CVČ Spektrum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

19.3. 2015 OK Fyzika E,F - ZŠ Rastislavova, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

28.3. 2015 Veľkonočná strelecká súťaž - 8,00 hod, CVČ Spektrum   -     Vyhodnotenie

22.3. 2015 Vynášanie Moreny s DFS Malý Vtáčnik - 15,00 hod

24.3. 2015 OK Štúrov a Dubčekov rét. Uhrovec- CVČ Spektreum, prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

 26.3. 2015 OK Chémia - ZŠ Rastislavova , prezentácia: 8,00 - 8,30 hod

                           

                                          FEBRUÁR 2015

2.2 2015 Klubovňa Pampúch - 9,00 - 17,00 hod

4.2. 2015  OK Biológia C - ZŠ Dobšinského, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

5.2. 2015 OK Geografia - CVČ Spektrum Prievidza, prezentácia 8,00 - 8,30 hiod

10.2. 2015 Fórum detí a mládeže - CVČ Spektrum PD, 9,00 hod

12.2. 2015 OK Dejepisná olymoiáda  -  CVČ Spektrum PD, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

13.2. 2015 VALENTFEST 2015 - Regionálne kultúrne centrum PD, prezentácia 8,00

Jarné prázdniny: 16.2. 2015 - 20.2. 2015

                       Klubovňa PAMPÚCH otvorená po -pia: 9,00 - 17,00 hod

25.2. 2015 Štvorlístok - spevácke kolo, 13,00 hod , CVČ

                                                                           JANUÁR 2015

10.1. 2015 4. ročník "O pohár riaditeľky CVČ" - karate súčaž - 10,00 hod CVČ Spektrum PD

13.1. 2015 OK olympiády v nemeckom jazyku  -  CVČ, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

14.1. 2015 OK olympády v anglickom  jazyku -ZŠ Malonecpalská, PD, prezentácia 8,00 . 8,30 hod

21.1. 2015 OK matematická olympiáda Z5-Z9 - ZŠ Rastislavova, PD, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

22.1. 2015 OK Šaliansky Maťko - CVČ, prezentácia 8,00 - 8,30 hod

23.1. 2015 Novoročné mecheche - stretnutie priateľov a priaznivcov CVČ, 17,00 hod                                        


                                                     DECEMBER 2014
2.12. 2014 OK technická olympiáda , kategoria B - ZŠ energetikov,PD prezentácia do 8,30 hod
3.12. 2014 OK technická olympiáda, kategória A -
ZŠ energetikov, PD, prezentácia do 8,30 hod
10.12. 2014 OK Olympiáda v slovenskom jazyku - CVČ, prezentácia  do 8,30 hod
10.12. 2014 Štvorlístok -. tanečné kolo, 13,00 CVČ
18.12. 2014 Vianočný koncert DFS malý Vtáčnik (pre školy) - KaSS Prievidza, 9,00 hod a 11,00 hod
19.12. 2014 Vianočný koncert DFS Malý Vtáčnik (pre školy) - KaSS Prievidza, 9,00 hod a 11,00 hod
20.12. 2014 Vianočný koncert DFS Malý Vtáčnik (pre verejnosť) - KaSS Prievidza, 15.00 a 18,00 hod

OKTÓBER 2014
 
15.10. 2014 Štvorlístok - 13,00 CVČ                   
17.10. 2014 Detstvo je sen - program k 55. výročiu činnosti CVČ - 17,00, KaSS Prievidza
18.10. 2014 ŠARKANŠOU 2014 - prezentácia od 9,00, začiatok 10,00 - Letisko ,
19.10. 2014 Autumn BMX Jam 2014 - 10,00 hod - skate/bike park za CVČ
24.10. 2014 MY POPSTAR 2014  - 10,00 hod, CVČ , prihláška   TU  , info:  0907304153
29. - 30. 10 2014 VII. strigônsky zlet - info priamo v CVČ u p. Cifríkovej


   Podporte našu činnosť s deťmi a mládežov Vašimo 2%
    Potvrdenie o zaplatení dane

   Vzhlásenie

   Viac info: TU

  Ďakujeme za podporu. RZ pri CVČ Spektrum Prievidza.


.povedali...natočili...napísali o nás ...